Bättre träning

Att vara överviktig innebär att man har en kroppsvikt som är högre än den förväntade vikten, den så kallade normalvikten. Man utgår oftast från något som kallas BMI (Body Mass Index) när man ska ta reda på hur överviktig en person är. BMI är detsamma som förhållandet mellan längd och vikt och det finns olika intervall. Övervikt innebär ett BMI mellan 25 och 30, och över 30 innebär fetma.

Många överviktiga svenskar

Det har aldrig funnits så många överviktiga svenskar som nu. Nästan varannan svensk räknas som överviktig eller fet enligt BMI. Man uppskattar att omkring 40-50 procent av alla svenskar har ett BMI över 25. Så hög har siffran aldrig varit tidigare. Inte heller ser det ljusare ut om man blickar in mot framtiden. Nya dieter, bantningspiller och viktminskningsmetoder kommer ideligen, men än så länge verkar de gamla traditionella knepen kost och motion vara de mest effektiva för en stabil och varaktig viktnedgång. I hela världen räknar man med att omkring 1.6 miljarder människor räknas som överviktiga eller feta. I USA är det mer än 50 procent av befolkningen som har ett BMI över 25. Antalet personer som lider av fetma har för dubblats de senaste 20 åren. Bara här i Sverige lider cirka 800 000 personer av fetma och antalet som lider av övervikt vågar man knappt ens uppskatta.

Övervikt är ett folkhälsoproblem

Många överviktiga upplever att deras vikt är ett stort problem, inte minst när det gäller utseendet, men också vid valet av kläder och man kan även känna sig orörlig, tung och som att man tar mycket plats. Det är vanligt att överviktiga personer blir mobbade eller diskriminerade. Men övervikt är inte enbart ett utseenderelaterat problem. Det är också ett folkhälsoproblem. Som överviktig eller fet riskerar man nämligen att dra på sig många olika följdsjukdomar. Beräkningar visar att övervikten kostar närmare tre miljarder kronor årligen bara här i Sverige, i form av sjukhusvård på grund av viktrelaterade sjukdomsfall. Dessutom kostar fetman i form av indirekta kostnader, exempelvis minskad produktion på grund av sjukfrånvaro samt förtidspensioner.

Om man är överviktig så är det bra att försöka gå ner i vikt, om inte annat för hälsans skull. Det krävs inte någon stor viktnedgång för att man ska börja vinna hälsofördelar. En viktnedgång på bara fem procent av ens totala vikt förbättrar såväl blodsocker och blodfetter som blodtryck. Dessutom mår man bättre, känner sig piggare och blir mer rörlig.

Vem räknas som överviktig?

Den enklaste metoden för att avgöra om en individ är överviktig eller inte är, som tidigare nämnts, Body Mass Index. Det är en funktion av längd och vikt. Man tar vikten i kilo och dividerar med längden i kvadrat. Om en person väger 97 kilo och är 184 centimeter lång så blir uträkningen alltså följande: 97/(1,84*1,84) = 28,6. Denna person är alltså överviktig (han har ett BMI över 25), men han är inte fet (hans BMI överstiger inte siffran 30). BMI är en enkel och snabb metod, men man bör ha i åtanke att BMI kan visa orättvisa resultat för exempelvis väldigt långa personer eller kroppsbyggare.

Varför blir man överviktig?

Rent fysiskt orsakas övervikt av ett för högt energiintag i förhållande till behovet. Äter man mer än kroppen kan förbränna och inte heller motionerar, ja, då blir man förr eller senare överviktig. Men det finns också en ärftlig faktor, vissa har lättare att bli överviktiga än andra. Det finns personer som förblir smala trots ett mycket stort energiintag och vice versa, så till viss del ligger det också i generna. Vissa är mer känsliga för exempelvis fett, socker och kolhydrater än andra. Det finns också andra orsaker till övervikt. Övervikt kan exempelvis bero på olika typer av hormonella rubbningar eller problem med ämnesomsättningen. Vissa mediciner ger också viktökning som en biverkning.

Varför ökar andelen överviktiga personer?

Andelen överviktiga och feta personer ökar både i Sverige och i andra länder. Orsaken sägs vara en kombination av ärftliga faktorer och en förändrad livsstil. Idag har vi ständigt mat omkring oss och behöver varken jaga för att få mat eller svälta för att tillgången till mat är för dålig. Det finns också fler saker som bidrar till att andelen överviktiga ökar. Exempelvis att vi rör oss för lite, att vi äter en annan typ av mat numera: mat som innehåller fler kalorier och mindre fibrer, att vi dricker mycket mer sötade drycker som ger dåligt med mättnadskänsla, att vi är allt mer stressade, att vi äter på oregelbundna tider samt att portionsstorleken på mat och dryck generellt sätt blivit större. Stillasittandet, bilåkningen och tv-tittandet har också stor betydelse för att svenskarna bli allt mer överviktiga.

Ökad risk för andra sjukdomar och besvär

Tidigt upptäcktes kopplingen mellan övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Likaså kopplingen mellan diabetes och övervikt. På senare tid har man insett att övervikt och fetma kraftigt ökar risken för att drabbas av olika sjukdomar. Dessutom kan övervikt och fetma förvärra sjukdomar som man redan har. Det är dock inte alltid själva övervikten i sig som är problemet, utan det kan vara hela paketet – som överviktig lever man ofta ett stillasittande liv och äter en dålig kost och dessa faktorer bidrar förstås också till att öka risken för att drabbas av olika sjukdomar.

Följdsjukdomar

De sjukdomar man har större risk att drabbas av som överviktig är bland annat diabetes typ 2, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, gallsten, förfettning av levern, snarkningar, sömnapné, astma, förslitningsskador i leder, infertilitet, komplikationer under graviditet, åderförkalkning samt cancer i exempelvis tjocktarm, njurar, äggstockar, bröst, prostata, gallblåsa, lever, matstrupe och bukspottkörtel.

Sämre livskvalitet som överviktig

Den som är överviktig har också större risk att drabbas av psykiska besvär och vikten i sig kan också skapa en sämre livskvalitet. Vi matas ständigt med ett skönhetsideal som är nästintill orealistiskt. Smala människor framhävs som lyckliga och lyckade i reklam, tidningar, böcker, filmer och tv-serier. Samtidigt skildras överviktiga personer som lata, dumma och med dålig självinsikt. Många överviktiga mår dåligt av att väga för mycket, både psykiskt och fysiskt. Det kan vara jobbigt att springa, klättra, balansera och röra sig. Men det kan också vara jobbigt att visa sig i badkläder, byta om med andra personer och prova kläder i affärer.

Att gå ner i vikt

Många som lider av övervikt och fetma önskar gå ner i vikt. Om man är överviktig så är det ju inget som säger att man måste lida av detta hela livet. Att gå ner i vikt är fullt realistiskt och även en liten viktnedgång innebär många fördelar för kroppen och hälsan. Det finns många viktminskningsmetoder, man kan exempelvis börja med en diet, börja träna, använda sig av bantningspiller eller bantningspulver eller göra ett kirurgiskt ingrepp. När det gäller dieter så finns det också många att välja bland och däribland är kanske GI-metoden en av de mest populära för tillfället. En del tar också hjälp av exempelvis Viktväktarna eller Viktklubben för att få extra råd och stöd i sin bantning. Det har visat sig att det mest effektiva för den som är överviktig och vill gå ner i vikt är att förändra sin livsstil på så sätt att man både lägger om kosten och börjar motionera samtidigt.